Nie wszyscy lekarze zdążyli zarejestrować swoją działalność

Autor: Rzeczpospolita, KR/Rynek Zdrowia • • 04 stycznia 2013 12:39

Pod koniec 2012 r. okręgowe izby lekarskie w całym kraju przeżywały oblężenie. W małopolskiej izbie z rejestracją działalności zdążyło 80 proc., a w pomorskiej - 75 proc. zobowiązanych do tej formalności lekarzy.

Nie wszyscy lekarze zdążyli zarejestrować swoją działalność
Według danych resortu zdrowia, w systemie jest już zarejestrowanych około 108 tys. praktyk lekarskich. Nie zarejestrowano jeszcze blisko 25 proc. - informuje Rzeczpospolita.

Lekarze obawiają się, że bez dopełnienia formalności będą mieli problemy z podpisywaniem kontraktów lub otrzymywaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia nowych druków recept. MZ zwraca uwagę, że mieli 18 miesięcy na dokonanie zmian. Tymczasem prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że izby otrzymały od resortu zdrowia system informatyczny do rejestracji dopiero w lipcu 2012 r. Podkreśla również, że sprawia on liczne problemy, dlatego lekarze często nie mieli możliwości wywiązania się z obowiązku rejestracji.

Więcej: www.rp.pl

Zgodnie z  z art. 106 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., rejestr praktyk lekarskich prowadzony dotychczas przez izby lekarskie na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stał się rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do rejestru wpisane są przedsiębiorstwa podmiotów wykonujących działalność leczniczą rejestrowane przez wojewodów, praktyki lekarskie rejestrowane przez okręgowe izby lekarskie oraz praktyki pielęgniarek i położnych rejestrowane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Wnioski o założenie nowej praktyki oraz wpisy w rejestrze praktyk są dokonywane w okręgowych izbach lekarskich i stają się wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

We wrześniu 2012 r. Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, w piśmie do Leszka Sikorskiego, ówczesnego dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wskazywał, że istnieją bariery teleinformatyczne ze strony odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru Ministra Zdrowia.

''Sytuacja taka ogranicza lekarzy i lekarzy dentystów w wykonywaniu zawodu w formie praktyki zawodowej, w szczególności w zakresie podpisywania umów cywilnoprawnych na wykonywanie praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia'' - alarmowała NRL.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum