RR/Rynek Zdrowia | 27-10-2017 13:25

Nie można już utrzymać tak niskich kosztów wyżywienia w szpitalach

- Od dziesięciu lat koszty usług cateringowych dla szpitali pozostają na tym samym poziomie - przypomina Bogdan Dzik, prezes Impel Cleaning.

- 2017 rok jest pierwszym od wielu lat, w którym tego niskiego poziomu kosztów nie można już utrzymać. Jeśli w najbliższym czasie to się nie zmieni, firmy cateringowe nie będą w stanie zapewnić takiej usługi dla szpitali - zaznacza prezes Dzik.

- Presja płacowa, rosnące koszty mediów przy jednoczesnym spadku liczby osobodni hospitalizowanych pacjentów i nie zmienianej od lat cenie tzw. wsadu do kotła - to wszystko powoduje, że jeśli stawki za wyżywienie w szpitalach nie wzrosną, przyszłość trudno postrzegać optymistycznie - dodaje Bogdan Dzik.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2017).