Nakłady na ochronę zdrowia w 2022 roku. Resort zdrowia udostępnił szczegółowe dane

Autor: oprac. JKB • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia14 kwietnia 2022 14:00

Ministerstwo Zdrowia udostępniło szczegółowe dane związane z nakładem na ochronę zdrowia w 2022 roku. Jak wynika z treści dokumentu, w obecnym roku na finansowanie ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w kwocie 133,6 mld zł (5,75 proc. PKB).

Nakłady na ochronę zdrowia w 2022 roku. Resort zdrowia udostępnił szczegółowe dane
Resort zdrowia opublikował dane na ochronę zdrowia. Fot. AdobeStock
 • Ministerstwo Zdrowia udostępniło dane dotyczące nakładów na zdrowie w 2022 roku - napisała na Twitterze Komitet ds. Ochrony Zdrowia Federacji Pracodawców Polskich
 • Jak wynika z przekazanego dokuemntu, oficjalnie na nakłady na ochronę zdrowia w 2022 roku zaplanowano budżet w wysokości 133,6 mld złotych
 • W 2022 roku krajowe wydatki budżetowe (w części Zdrowie i w dziale Ochrona zdrowia) w stosunku do 2021 roku wzrosły o blisko 1 138,9 mln złotych
 • Przewidziano zwiększenie finansowania niektórych planowanych wydatków na zadania kontynuowane, np. inwestycje w szpitalach klinicznych i szpitalach ogólnych

Struktura wydatków na ochronę zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w dokumencie zawierającym dane o wydatkach na ochronę zdrowia w 2022 roku, przekazano także szczegółowe zestawienie wyjaśniające strukturę tych wydatków zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Jest to pierwszy oficjalny dokument przekazany partnerom społecznym ze szczegółowym wskazaniem konkretnych kwot i obszarów. Taka informacja powinna znajdować się w uzasadnieniu każdej ustawy budżetowej - napisała Komisja na TT.

- „Lektura dokumentu pokazuje, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia
liczy nakłady na ochronę zdrowia. Zaskakuje uwzględnianie wydatków budżetu środków europejskich, niewymienionych wprost w art. 131c ustawy zdrowotnej." - komentuje główny ekonomista Federacji łukasz Kozłowski.

Co wynika z przedstawionych danych?

Łącznie na nakłady na ochronę zdrowia w 2022 roku zaplanowano budżet w wysokości 133,6 mld złotych (5,75 proc. PKB). Szczegółowe nakłady:

 1. Wydatki budżetowe w części 46 – Zdrowie – 14 916 827 zł (11,2 proc.),
 2. Wydatki budżetu środków europejskich – 1 597 925 zł (1,2 proc.),
 3. Wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa – 8 433 126 zł (6,3 proc.),
 4. Koszty NFZ z wyłączeniem środków z budżetu państwa poz. I-III i poz. VI – 108 335 246 ł, (81,1 proc.),
 5. Koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 23 638 zł (0,0 proc.),
 6. Odpis dla Agencji Badań Medycznych – 322 778 zł (0,2 proc.).

Jak podano, w 2022 roku krajowe wydatki budżetowe (w cz. 46 Zdrowie i w dziale 851 Ochrona zdrowia w pozostałych częściach) w stosunku do roku 2021 wzrosły o blisko 1 138,9 mln złotych. Jest też komentarz Federacji:

Zwiększenie planowanych wydatków

Wspomniany wzrost wydatków pozwolił na zwiększenie planowanych wydatków na niektóre zadania kontynuowane. Dotyczy to:

 • Finansowanie staży i specjalizacji medycznych (wzrost o 857 mln zł) do łącznej kwoty 3,185 mln zł, co pozwoliło na zabezpieczenie skutków podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów w 2021 i 2022 roku,
 • Ratownictwo medyczne (wzrost o ponad 581,6 mln zł) do łącznej kwoty 2 847,6 mln zł, głównie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania ZRM,
 • Inspekcja Sanitarna (wzrost o ponad 462,7 mln zł) – do łącznej kwoty 2 059,3 mln zł, głównie w związku z uwzględnieniem w budżetach wojewodów skutków podwyżek,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzrost o ponad 46,5 mln zł) – do łącznej kwoty 781,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na opłacenie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
 • Finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej uczelni medycznych (wzrost o 293,7 mln zł) – do łącznej kwoty 2 068 mln zł, co zapewni zwiększenie finansowania uczelni w związku z ich utrudnioną działalności w czasie pandemii COVID-19,
 • Inwestycje w szpitalach klinicznych i szpitalach ogólnych (wzrost o ponad 130 mln zł) – do łącznej kwoty 900 mln zł, w tym m.in. na kontynuację realizowanych 9 programów wieloletnich i 9 pozostałych inwestycji budowalnych,
 • LPR (wzrost o ponad 75,5 mln zł) – do łącznej kwoty 325,2 mln zł, w celu zapewnienia środków głownie na wzrost kosztów funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
 • Programy polityki zdrowotnej (wzrost o ponad 31 mln zł) – do łącznej kwoty 1 433 mln zł, w ramach których realizowane są takie programy jak:
  • Program wieloletni Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – 450 mln zł,
  • Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV – 400 mln zł,
  • Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 – 372 mln zł.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum