Najważniejsze poprawki w ustawie o wynagrodzeniach. Za tymi zmianami będzie lobbował OZZPiP

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia20 czerwca 2022 15:00

Pielęgniarki chcą wywrzeć na posłach presję, aby przyjęli uchwalone przez Senat poprawki do projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Za czym dokładnie będą lobbować w Warszawie? Na szali są 22 poprawki, w tym 10 dotyczy podwyższenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników o 0,25.

Najważniejsze poprawki w ustawie o wynagrodzeniach. Za tymi zmianami będzie lobbował OZZPiP
Protest pielęgniarek i położnych przed budynkiem w Warszawie w 2021 r. Fot. PAP/Mateusz Marek
 • Na najbliższym, zaplanowanym na 22 i 23 czerwca, posiedzeniu Sejmu posłowie procedować będą senackie poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
 • Obradom towarzyszyć będzie manifestacja pielęgniarek i położnych. OZZPiP chce w ten sposób zaapelować do parlamentarzystów o przyjęcie zaproponowanych przez Sejm zmian
 • Na szali są 22 poprawki. Najważniejsze, zdaniem związkowców, dotyczą zaszeregowania pracowników według posiadanych kwalifikacji, podwyższenia wszystkim grupom wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i wprowadzenia przepisu gwarantującego finansowanie podwyżek
 • Przyjęcie zmian kosztować będzie dodatkowe około 7 mld zł. Zwiększy tegoroczny koszt podwyżek z 7,2 mld do ok. 14 mld zł

Podwyżki dla medyków w Sejmie. Za tymi poprawkami będzie lobbował OZZPiP 

Na nadchodzącym posiedzeniu Sejmu (22 i 23 czerwca) rozstrzygnąć się powinna kwestia wysokości tegorocznych podwyżek w ochronie zdrowia. Posłowie zajmą się uchwalonymi przez Senat poprawkami do ustawy o minimalnych płacach w ochronie zdrowia. 

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych trwają w parlamencie od końca maja. Posłowie przyjęli go bez znaczących zmian. W minionym tygodniu Senat uchwalił jednak ponad 20 poprawek do projektu. 

Część dotyczy postulatów, do których pielęgniarki starały się przekonać posłów jeszcze przed rozpoczęciem procedowania nowelizacji. Szefowe Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Krystyna Ptok i Longina Kaczmarska, usiłowały przeforsować je również w trakcie prowadzonych rozmów z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, a wcześniej także zgłaszając uwagi do projektu ustawy. 

OZZPiP jako najważniejsze poprawki Senatu wymienia:

 • poprawkę nr 9 - uznanie posiadanych kwalifikacji, czyli przypisanie pracowników do grup współczynników pracy według kwalifikacji posiadanych, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym, co zabezpieczyć ma przed samowolną degradacją pracowników przez pracodawców;
 • poprawkę nr 2 - bezzwłoczne uznanie przez pracodawców podwyższenia kwalifikacji, co w praktyce miałoby oznaczać podnoszenie wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji zawodowych, a nie raz w roku;
 • poprawki nr 4 i 7 - zabezpieczenie zmian w umowach o pracę, czyli wykreślenie przepisów pozwalających na wręczanie aneksów do umów i samowolną degradacją pracowników przez pracodawców;
 • poprawka nr 8 - gwarancja finansowania podwyżek. Chodzi o wprowadzenie przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jak w roku 2021;
 • poprawki nr 10, 12, 13, 15, 16 oraz od 18 do 22 - podnoszące o 0,25 współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych. Podwyżki, co podkreślają pielęgniarki, w ocenie Senatu są swoistą tarczą antyinflacyjną dla pracowników ochrony zdrowia. Inicjatywa Senatu uwzględniła fakt, iż przyjęte 5 listopada 2021 r. ustalenia finansowe co do wysokości minimalnych płac po siedmiu miesiącach zdezaktualizowały się i faktyczny wzrost wynagrodzeń będzie w rzeczywistości znacznie niższy od uzgodnionego, ze względu na bardzo wysoką inflację.

Senackie poprawki zwiększą tegoroczny koszt podwyżek z 7,2 mld do ok. 14 mld zł 

Spośród wszystkich przyjętych przez senatorów poprawek najbardziej istotne i drogie w realizacji są te zakładające podwyższenie współczynników w siatce płac o 0,25. Jak wyliczała wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Alicja Chybicka, miałyby kosztować dodatkowe około 7 mld zł, co oznacza, że tegoroczny koszt podwyżek wzrósłby z 7,2 mld do ok. 14 mld zł. 

Wiceminister Piotr Bromber jeszcze podczas senackiej Komisji Zdrowia  wnioskował o odrzucenie wszelkich zmian w tabeli płac skutkujących podwyższeniem pensji względem pierwotnych założeń.

- Projekt jest kompromisem strony społecznej i pracodawców z możliwościami finansów publicznych - podkreślał w trakcie obrad.

Od 1 lipca nowa tabela płac w ochronie zdrowia

Przypomnijmy, iż pierwotna tabela płac zaproponowana w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która ma wejść w życie od 1 lipca zakłada:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

 


 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum