Nagrody dla dyrektorów szpitali zwiększających zadłużenie? Nie ma przeszkód...

Autor: RG/Rynek Zdrowia • • 27 czerwca 2012 06:15

Szpitale utrzymują albo nawet zwiększają wielomilionowe zadłużenie, ale jednocześnie dyrektorzy tych placówek otrzymują dziesiątki tys. zł nagród rocznych. Czy media słusznie piętnują "hojność” wobec szefów publicznych placówek, które z trudem odnajdują się na wolnym rynku usług medycznych?

Nagrody dla dyrektorów szpitali zwiększających zadłużenie? Nie ma przeszkód...
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W latach 2008-2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zwiększył zadłużenie z 20 mln zł do 32 mln zł. W tym okresie dyrektor placówki otrzymał łącznie ponad 60 tys. zł nagrody.

W 2010 roku nagrodzono też dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu - mimo że w 2009 roku nie odrobił strat zadłużenia z poprzedniego roku.

Nagrody przyznawane są na mocy ustawy z 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, dyrektor (np. szpitala) może otrzymać nagrodę roczną w wysokości do trzykrotnej wysokości swojego średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak zauważa mec. Przemysław Wierzbicki z warszawskiej kancelarii Rak Wierzbicki & Wspólnicy, ustawodawca posłużył się wyrażeniem: "może być przyznana nagroda roczna”, co wskazuje na uznaniowy charakter wypłaty tego składnika wynagrodzenia.

- Znajduje to potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego, który stanął na stanowisku, że art. 10 ust. 1 ustawy z 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, nie ustanawia prawa podmiotowego do nagrody rocznej, lecz tylko zezwala na przyznanie takiej nagrody po spełnieniu ściśle określonych przesłanek - przypomina prawnik.

Ujemny wynik, ale plus na koncie
Jak to wygląda w praktyce? Ujemny wynik finansowy za dany rok nie musi być wcale przeciwwskazaniem do przyznania nagrody. I wcale nie chodzi tu o uznaniowość, ale nadal o "czyste” liczby.

- Departament zdrowia ustala wysokość nagrody rocznej, która opowiada np. jednokrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu dyrektorów za rok 2010, również w sytuacji wykazania ujemnego wyniku finansowego za dany rok, ale przy uwzględnieniu kosztów amortyzacji, jeżeli po ich dodaniu wynik ma wartość dodatnią - wyjaśnia Beata Górka, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego woj. lubelskiego.

Jednocześnie podaje przykład przyznania nagród za rok 2010, które sięgały wartości trzykrotnego wynagrodzenia. I są to akurat przypadki komentowane ostatnio jako "kontrowersyjne”.

- Nagrody te przyznano dyrektorom dwóch szpitali, tj. SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z powodu bardzo wysokich miejsc tych szpitali (w pierwszej dziesiątce) w rankingach ogólnopolskich: Rankingu 100 Szpitali Rzeczpospolitej oraz „Bezpieczny Szpital 2010” - precyzuje.

Na Podkarpaciu mniejsze nagrody
Zarządy województw mogą zaostrzyć regulamin przyznawania tych wyróżnień. Tak stało się np. w przypadku województwa podkarpackiego, gdzie obecnie maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 150 proc. średniej miesięcznej pensji.

- Aby dyrektor mógł otrzymać nagrodę, zarządzana przez niego placówka ochrony zdrowia musi się bilansować, albo zarządzający nią musi wykazać się dużymi zdolnościami menadżerskimi w pozyskiwaniu funduszy z innych źródeł i poczynionymi inwestycjami - powiedział portalowi rynekzdrowia.pl Sławomir Miklicz, członek zarządu wspomnianego województwa.

Włodzimierz Pilarczyk, b. dyrektor Szpitala Powiatowego w Gnieźnie, zwraca uwagę, że kwestia ekonomiczna nie jest jedynym kryterium, które bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

- Dyrektora można nagrodzić też np. za zwiększenie dostępności usług dla pacjentów, a takie rozwiązania nie zawsze przekładają się na poprawę sytuacji finansowej szpitala. Wszystko zależy od podejścia władz lokalnych, które potrafią i chcą (lub nie) docenić tego rodzaju osiągnięcia - zauważa.

Nieprecyzyjne przepisy
Zdaniem mec. Wierzbickiego, można polemizować ze stwierdzeniem, iż przesłanki konieczne do uzyskania nagrody są ściśle określone.

- Ustawa lakonicznie stwierdza, że możliwość przyznania nagrody jest uwarunkowana osiągnięciami finansowymi lub stopniem realizacji zadań. Są to kryteria nieostre, które w efekcie nie stoją na przeszkodzie nagradzaniu dyrektorów szpitali zwiększających zadłużenie.

Aby nie dochodziło do nadużyć przy wypłacie nagród, prawnik proponuje określenie w drodze rozporządzenia właściwego ministra szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród rocznych.

- Nie ma przeszkód prawnych, aby w rozporządzeniu znalazł się zapis mówiący o tym, że nagroda jest przyznawana za uzyskanie przez szpital dodatniego wyniku finansowego za miniony rok obrotowy lub za zredukowanie zadłużenia - uważa mec. Wierzbicki.

Przyciągnąć profesjonalistów
Ponieważ wypłaty nagród rocznych są skutkiem obowiązywania ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która ogranicza wysokość wynagrodzenia miesięcznego kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prawnik sugeruje, by poddać pod publiczną debatę kwestię zniesienia ustawy i przekazania decyzji w sprawie wysokości wynagrodzenia w ręce organów prowadzących szpitale.

- Takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności z sektorem prywatnym, co z kolei przyciągnęłoby profesjonalnych menedżerów a finalnie wpłynęłoby na zmniejszenie zadłużenia szpitali - przekonuje.

Włodzimierz Pilarczyk uważa, że przepisy ograniczające wysokość dyrektorskich pensji nie stanowią problemu.

- Każdy, kto decyduje się na objęcie funkcji dyrektora, wie, jakie będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jeżeli zabraknie ludzi zdolnych do rozsądnego zarządzania szpitalami, być może trzeba będzie pomyśleć o zmianie prawa. Z tego co się orientuję, na razie nie ma takiego zagrożenia - podsumowuje.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze