Naczelna Rada Lekarska postuluje szybszy wzrost płac w podmiotach leczniczych

Autor: NRL, DGP/Rynek Zdrowia • • 31 lipca 2019 13:44

Podwyższenie współczynników pracy zgodnie z oczekiwaniami zawodów medycznych i kwota bazowa na poziomie średniej krajowej jeszcze w roku 2019  to postulaty Naczelnej Rady Lekarskiej wobec procedowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Naczelna Rada Lekarska postuluje szybszy wzrost płac w podmiotach leczniczych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ocenie NRL zaproponowane w projekcie ustawy podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, powinno być znacznie wyższe i odpowiadać aktualnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które wynosi ponad 5 tys. zł.

Jednocześnie Rada apeluje o istotne podwyższenie współczynników pracy, zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli zawodów medycznych.

Ponadto - jak czytamy w stanowisku z 26 lipca br. - NRL protestuje przeciwko brakowi zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację zapisów nowelizacji ustawy. Taki stan sprawy według Rady spowoduje pogorszenie i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej placówek ochrony zdrowia.

Sprzeciw NRL budzi przyjęty sposób pracy nad rządowym projektem ustawy, który pominął etap konsultacji społecznych. "Uniemożliwiło to samorządowi lekarskiemu zgłoszenie uwag przed skierowaniem do prac w Sejmie" - czytamy.

Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna, nowelizowana ustawa stanowi, że minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo - co roku 1 lipca podwyższając płace będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje podwyższenie kwoty bazowej z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. Od roku 2020 ma być ona równa średniej krajowej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze