Naczelna Rada Lekarska o strategii "Zdrowa przyszłość": to opis stanu obecnego, a nie wizja rozwoju

Autor: PW • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia12 lipca 2021 07:00

Strategia "Zdrowa przyszłość" miała być długo oczekiwanym niezbędnym uzupełnieniem projektu Krajowego Planu Odbudowy. W przedłożonym projekcie niestety brak jest zapowiadanych uregulowań w ochronie zdrowia - stwierdza NRL w stanowisku.

Czy "Zdrowa przyszłość" zmieni ochronę zdrowia w Polsce? Zdjęcie ilustracyjne/ Fot. Shutterstock
  • Dokument, strategia "Zdrowa przyszłość" miał zawierać szczegółowe zasady rozdziału środków z KPO na zdrowie - podkreśla Naczelna Rada Lekarska
  • Zdaniem NRL, niestety brak jest w strategii "Zdrowa przyszłość" zapowiadanych uregulowań
  • W 237 stronicowym dokumencie nie ma ani jednego zdania o stomatologii jako dziedzinie ochrony zdrowia
  • Z projektowanych przedsięwziąć zapowiedzianych w KPO zniknęła zapowiedź budowy Centralnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Prezydium NRL zwraca uwagę, iż dokument jako całość w zdecydowanej większości poświęcony jest opisowi stanu obecnego, a nie wizji zmian na przyszłość.

Strategia "Zdrowa przyszłość" - czego zabrakło

Jak zauważa NRL, dokument miał być długo oczekiwanym niezbędnym uzupełnieniem projektu Krajowego Planu Odbudowy. Miał on zawierać szczegółowe zasady rozdziału środków z KPO, jak też - co niezmiernie ważne - opis mechanizmów demarkacyjnych pomiędzy KPO a innymi strumieniami wsparcia, jak np. programy REACT-EU, Polityka Spójności, czy Regionalne Programy Operacyjne.

W przedłożonym projekcie - zdaniem NRL - niestety brak jest zapowiadanych uregulowań, co stawia pod znakiem zapytania prawidłowość i wykonalność samego KPO.

W 237 stronicowym dokumencie nie ma ani jednego zdania o stomatologii jako dziedzinie ochrony zdrowia.

Brak ten odnosi się również do zachowania priorytetów troski o zdrowie:
• dzieci i młodzieży (rosnące wskaźniki frekwencji próchnicy),
• kobiet, w tym w szczególności kobiet ciężarnych,
• osób starszych.

Nic o Centralnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej

Z projektowanych przedsięwziąć zapowiedzianych w KPO zniknęła zapowiedź budowy Centralnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej. W dokumencie nie sposób tej inwestycji odnaleźć.

Skoro w kilku miejscach - skądinąd całkiem słusznie- podkreśla się wagę cyberbezpieczeństwa, tym bardziej należy w tym strategicznym dokumencie zaprojektować centralne repozytorium dokumentacji. W dobie tak przekonujących, namacalnych dowodów realnego zagrożenia nieuprawnionym dostępem do wrażliwych danych opieranie systemu EDM o model rozproszonych repozytoriów u ponad stu tysięcy usługodawców jest rozwiązaniem bardzo kosztownym oraz bardzo ryzykownym - zauważa Naczelna Rada Lekarska.

Repozytoria publiczne mogą działać na bazie tej samej technologii i tego samego oprogramowania i tych samych systemów zabezpieczających. Usługodawcy w tej liczbie (średnia wielkość placówki medycznej ) nie są w stanie zapewnić porównywalnego choćby poziomu bezpieczeństwa.
W dokumencie wspomina się o wsparciu rozbudowy infrastruktury IT „również podmiotów leczniczych”. Taki zapis z niewiadomych powodów wyłącza z grona beneficjentów tego procesu praktyki zawodowe.

Kadry medyczne w strategii "Zdrowa przyszłość"

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na brak konsekwencji ustawodawcy w podejściu do problemu niedoboru kadr medycznych.

Z jednej strony w uchwale stwierdza się, że dodatkowo mamy do czynienia z narastającymi brakami kadrowymi i starzeniem się kadr w ochronie zdrowia, co potwierdzają dane statystyczne. Z drugiej strony głosami posłów koalicji rządzącej, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk medycznych, została przyjęta ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która nie przyczyni się w żaden sposób do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, a wręcz przeciwnie - może spowodować dalszy odpływ kadr medycznych z publicznej służby zdrowia.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum