NRPiP apeluje do marszałka województwa ws. sytuacji w rzeszowskim szpitalu klinicznym

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2020 12:26

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaapelowało do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Zofia Małas, prezes NRPiP Fot. PTWP

W piśmie z 14 stycznia br. prosi organ tworzący o pilne podjęcie działań w związku z brakiem realizacji przez dyrektora szpitala zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Ministra Zdrowia z 3 września 2019 r.

Jak czytamy w stanowisku Prezydium NRPiP, "zalecenia pokontrolne dotyczą ustalenia nieprawidłowości w zakresie dysponowania publicznymi środkami finansowymi przekazywanymi świadczeniodawcy przez NFZ na wzrost wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej".

"Pragniemy przypomnieć, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) każdy świadczeniodawca zatrudniający osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej został zobowiązany do celowego przeznaczania publicznych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla tych dwóch grup zawodowych. Ustawodawca nie zwolnił z tego obowiązku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie" - wskazuje Prezydium NRPiP.

W piśmie sygnowanym przez prezes NRPiP Zofię Małas oraz sekretarz Rady Joannę Walewander czytamy ponadto, że "w ramach przeprowadzanej kontroli kierownikowi podmiotu leczniczego przysługują instrumenty prawne przewidziane przez ustawodawcę, które nie podlegają swobodnej interpretacji".

"Pragniemy ponadto zwrócić uwagę, iż w ramach sprawowanego nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia; w przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. (art.121  ust. 5 u.dz.l.)" - czytamy dalej.

Prezydium NRPiP podkreśla również, że "ujawniony publicznie stan faktyczny w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie stawia pod znakiem zapytania przestrzeganie  prawa pracy w zakładzie pracy, w szczególności prawa pracowników do słusznego i godziwego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz bardzo niekorzystnie wpływa na atmosferę i jakość pracy personelu pielęgniarskiego i położniczego."

"Publiczne lekceważenie wniosków pokontrolnych Ministra Zdrowia i brak ich realizacji oraz brak reakcji ze strony organu tworzącego podmiot budzi ogromny sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych w skali całego kraju" - zaznacza Prezydium NRPiP.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum