NRL ws. projektów o cmentarzach, kombatantach i Kodeksie pracy

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2013 11:24

Naczelna Rada Lekarska podjęła trzy stanowiska: w sprawie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw a także w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy /druk nr 1116.

NRL ws. projektów o cmentarzach, kombatantach i Kodeksie pracy
Samorząd lekarski w zamieszczonej na swojej stronie internetowej informacji przyznał, że do zmian zaproponowanych w dwóch pierwszych projektach: o cmentarzach i kombatantach, nie wnosi zastrzeżeń.

Jednocześnie NRL po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy /druk nr 1116/ oraz treścią uchwalonej w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że proponowana w poselskim projekcie zmiana art. 1511 Kodeksu pracy nie została przez Sejm RP przyjęta.

Proponowana zmiana, zmniejszająca dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych do 80 proc. wynagrodzenia w nocy oraz w niedzielę i święta i do 30 proc. w pozostałe dni, dotyczyłaby bowiem także dodatku do wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru medycznego. Proponowane zapisy dotknęłyby lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów o pracę, którzy są wynagradzani w sposób skandalicznie niski.

Mając powyższe na względzie NRL zaapelowała do Senatu RP o nie dokonywanie zmian w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r., w szczególności w zakresie art. 1511 § 1-3 obecnie obowiązującego Kodeksu pracy.

Więcej: www.nil.org.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum