NRL w sprawie substancji psychotropowych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 12 kwietnia 2013 15:21

Prezydium NRL przyjęło 12 kwietnia stanowiska ws. rozporządzenia MZ o stosowaniu do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, a także ws. zarządzenia prezesa NFZ nt. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgłosiło uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu i warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1.

Natomiast co do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, prezydium NRL wyraziło wątpliwości.

Budzi je, jak podano w stanowisku, brak spójności rozwiązań polegających na przyjęciu zdefiniowanego obszaru zabezpieczenia - ustalanego ze względu na konieczność właściwego zabezpieczenia świadczeń, uwarunkowanego wielkością populacji i warunkami geograficzno-terytorialnymi danego obszaru - a oparciem finansowania świadczeń na ryczałcie, który ma pokryć koszty udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkich zgłaszających się pacjentów, również zamieszkałych poza obszarem zabezpieczenia.

Ponadto zastrzeżenia NRL budzi przepis § 8 ust. 6 pkt 5 projektu zarządzenia, który nakłada obowiązek odnotowania w dokumentacji zbiorczej godziny wyjazdu oraz godziny powrotu osoby udzielającej świadczenia w trybie wyjazdowym.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum