NRL przeciwko karcie leczenia onkologicznego

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 07 listopada 2014 16:19

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło w piątek (7 listopada) sześć stanowisk, wśród nich na temat projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

NRL przeciwko karcie leczenia onkologicznego

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest zbędna. W proponowanej wersji jest rodzajem nieudolnej kopii historii choroby, którą w oryginale pacjent musi nosić ze sobą. W obliczu digitalizacji dokumentacji medycznej, wdrażania informatycznych systemów wymiany informacji w ochronie zdrowia wprowadzanie obszernego papierowego dokumentu, do którego należy dołączać kopie innych dokumentów (…) jest zupełnie niezrozumiałe - twierdzi NRL.

Dodatkowo, karta dubluje informacje, które NFZ już posiada. Są to bowiem dane uzyskiwane w sprawozdaniach z wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej. W proponowanej postaci karta jest tylko dodatkowym i niepotrzebnym obowiązkiem nakładanym na lekarzy, którego realizacja powodować będzie wydłużenie wizyty lekarskiej bez jakichkolwiek korzyści dla pacjenta i jego leczenia.

Kata diagnostyki i leczenia onkologicznego mogłaby funkcjonować w systemie ochrony zdrowia jedynie jako karta służąca identyfikacji chorego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje także, że uwagi do projektu karty zgłosiły środowiska lekarzy onkologów i lekarzy rodzinnych.

Prezydium NRL przyjęło także stanowiska w sprawie:
- projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
- projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej;
- obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które weszło w życie 1 listopada 2014 r.;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- projektu sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum