NRL: praktyka informacyjna NFZ pozostawia wiele do życzenia

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 10 września 2013 14:10

Brak jasnych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych oraz brak szybkiej odpowiedzi na zgłaszane przez świadczeniodawców w tym zakresie wątpliwości są głównymi przyczynami sytuacji, w których pacjent może być odsyłany od świadczeniodawcy do świadczeniodawcy - podkreśla Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

NRL: praktyka informacyjna NFZ pozostawia wiele do życzenia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Takie stanowisko zawarł w piśmie skierowanym do prezes NFZ, Agnieszki Pachciarz. Jednocześnie prezes NRL podkreślił, że wskazane przez prezes Pachciarz sytuacje odsyłania pacjentów pomiędzy świadczeniodawcami są w jego ocenie przejawem głównie złej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także braku rzetelnych informacji i wyjaśnień ze strony płatnika, dotyczących udzielania i rozliczania świadczeń.

"Postanowienia Kodeksu Etyki Lekarskiej kształtujące postawy etyczne nie mogą zastąpić postanowień dotyczących wzajemnych relacji świadczeniodawców i płatnika w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" - czytamy w piśmie Hamankiewicza.

Jednocześnie prezes NRL dodaje, że samorząd lekarski w ramach sprawowanej pieczy nad wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty ogromną wagę przykłada do kształtowania pożądanych postaw etycznych członków samorządu. Podejmowane jednak przez personel zarządzający placówkami ochrony zdrowia decyzje dotyczące organizacji udzielania świadczeń, ich sprawozdawania i rozliczania nie powinny być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach etycznych.

Świadczeniodawca zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia powinien jasno znać zakres swych obowiązków, zasady realizacji umowy oraz jej rozliczania. Jeżeli na jednym z tych etapów dochodzi do sytuacji, w której świadczeniodawca nie ma pewności jak powinien postąpić aby nie naruszyć umowy to znaczy, że obszar ten wymaga dodatkowego uszczegółowienia i wyjaśnienia a nie, że w tym zakresie świadczeniodawca winien kierować się zasadami etyki lekarskiej.

Powyższe skłania do stwierdzenia, iż to po stronie NFZ leży odpowiedzialność, za zapewnienie takich warunków realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które uniemożliwiałby odsyłanie pacjentów pomiędzy świadczeniodawcami bez względu na to, czy powodem takiego postępowania jest brak jasnego stanowiska płatnika w sprawach związanych z realizacją umowy, czy też zbyt daleko idąca troska o sytuację finansową świadczeniodawcy. 

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum