NIL/Rynek Zdrowia | 28-11-2011 17:49

NRL powołała zespół do współpracy z Funduszem ws. recept

Prezes NFZ zwrócił się do prezesa NRL z prośbą o upoważnienie i wskazanie trzech osób, które z ramienia NRL będą współpracowały z przedstawicielami NFZ w zakresie treści i podpisania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane.

Do zespołu wybrano Zytę Kaźmierczak-Zagórską, Andrzeja Cisło i Tomasza Romańczyka.

Przypomnijmy, iż prezydium NRL 18 listopada wniosło do Ministra Zdrowia o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie recept, do chwili ustalenia wzoru umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane oraz do czasu opracowania projektu rozporządzenia umożliwiającego prowadzenie ograniczonej dokumentacji medycznej w celu wystawiania recept "pro famila" i "pro auctore".

W deklaracji zawarte zostało m.in. oświadczenie, że NFZ wraz z NRL opracuje wspólnie i w porozumieniu wzór umowy upoważniającej lekarza i lekarza dentystę do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

W treści stanowiska czytaliśmy m.in., ''że przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia budzi stanowczy sprzeciw w zakresie, w jakim nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowe obowiązki urzędnicze nie mające nic wspólnego z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty takie jak np. określanie na recepcie poziomu odpłatności leku.