NRL: potrzebna debata o wydatkach na leczenie stomatologiczne

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 15 lipca 2018 17:41

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej konieczne jest podjęcie rzetelnej, szerokiej debaty na temat leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych. Taki wniosek NRL przedstawiła po analizie planu finansowego NFZ na 2019 r.

Taki wniosek NRL przedstawiła po analizie planu finansowego NFZ na 2019 r. Fot. Fotolia

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 określa koszty leczenia stomatologicznego na poziomie 1 847 mln zł, co stanowi zaledwie 2,21 proc. udziału w całości budżetu Funduszu - zauważa Naczelna Rada Lekarska w stanowisku, po analizie planu finansowego NFZ na 2019 r.

Samorząd lekarski wielokrotnie podnosił, że środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego, a pomimo to procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu.

W 2008 r. plan wydatków NFZ na wszystkie świadczenia wyniósł ok. 49,4 mld zł, a na stomatologię ok. 1,9 mld zł, co stanowiło 3,83 proc. udziału w planie wydatków. W 2015 r. plan wydatków określony na ok. 67,9 mld zł zawierał ok. 1,8 mld zł na stomatologię, czyli 2,60 proc. Plan NFZ na 2019 r. przewiduje ok. 83,7 mld zł wydatków, z czego 1,9 mld zł na stomatologię, co stanowi 2,21 proc. planu wydatków. (Dokładne dane, bez zaokrągleń - w tabeli, w stanowisku NRL; link poniżej).

W cenie Prezydium NRL spadek procentowego udziału stomatologii w wydatkach NFZ jest niepokojącym sygnałem świadczącym o braku koncepcji co do miejsca opieki stomatologicznej w strukturze działań i zadań zdrowotnych państwa, i może świadczyć o braku pomysłu władz publicznych na realizację prawa pacjenta do opieki medycznej w tym zakresie. 

Wszelkie doniesienia naukowe i raporty jednoznacznie wskazują pogarszanie się stanu uzębienia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zmniejszanie procentowego udziału środków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do leczenia.

Niskie nakłady na opiekę stomatologiczną ze środków publicznych są nie do przyjęcia również w świetle stale rosnących kosztów wykonywanych procedur, niedoszacowania procedur stomatologicznych przez NFZ czy nieustannie rosnących wymagań stawianych lekarzom przez NFZ, MZ i inne instytucje w zakresie informatyzacji, sterylizacji, personelu czy wymogów lokalowych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej konieczne jest podjęcie w trybie pilnym szerokiej, rzetelnej debaty na temat leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych z udziałem wszystkich podmiotów mających wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Pełna treść stanowiska NRL: www.nil.org.pl


 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum