NRL o przepisywaniu leków pacjentowi przewlekle choremu bez stawiennictwa

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 23 sierpnia 2013 10:21

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz uważa, że NFZ powinien odstąpić od zapowiadanego sposobu rozliczania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - porad receptowych, bez wymaganej obecności pacjenta.

NRL o przepisywaniu leków pacjentowi przewlekle choremu bez stawiennictwa
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W liście do prezesa NFZ Agnieszki Pachciarz prezes NRL wyraził zdumienie treścią komunikatu Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zamieszczonego na stronie internetowej Funduszu 19 sierpnia 2013 r. i wyraził nadzieję, że NFZ odstąpi od zapowiadanego w treści komunikatu sposobu rozliczania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

"Prezes NFZ uznał, iż dowolność i zmienność interpretacji warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych po stronie NFZ wprowadza stan niepewności prawnej, której przykładem jest treść ww. komunikatu, utrudnia świadczeniodawcom planowanie i prowadzenie działalności leczniczej” - pisze prezes Maciej Hamankiewicz.

Prezes podkreśla, że z treści wspomnianego komunikatu wynika, iż NFZ, bez zmiany treści umów wiążących go ze świadczeniodawcami realizującym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, zamierza w sposób arbitralny zmienić sposób realizacji tych umów poprzez odmienne niż dotychczas rozliczanie niewymagających obecności pacjenta porad polegających na przepisaniu pacjentom przewlekle chorym leków niezbędnych do kontynuacji leczenia, bez konieczności ich osobistego stawiennictwa u lekarza.

"Warunki zawartych przez NFZ umów wskazują, że porada udzielona pacjentowi przewlekle choremu z rozpoznaną i potwierdzoną diagnostycznie cukrzycą i/lub chorobą układu krążenia sprawozdawana jest przy użyciu kodu ICD-10, kwalifikującego do zastosowania współczynnika korygującego 3,0. Treść umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nie daje podstaw do różnicowania wyceny porady udzielonej takiej osobie w zależności od tego, czy porada obejmowała jedynie przepisanie leku, czy także badanie przedmiotowe lub podmiotowe" - czytamy w liście do prezes Pachciarz.

Czytaj też. NFZ o stosowaniu ordynacji lekowej bez obecności pacjenta

Dodatkowo prezes NRL zaznacza, iż w komunikacie sugerowana jest możliwość sprawozdawania porad "receptowych" bez obecności pacjenta poprzez zastosowanie kodów ICD-10 Z76.0 - Powtórne recepty lub Z71.0 - Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby oznacza dodatkowe komplikacje w prowadzonej dokumentacji.

Wystawiając receptę pacjentowi przewlekle choremu lekarz musi oznaczyć na recepcie przysługujący temu pacjentowi preferencyjny poziom odpłatności. Uprawienie potwierdzające taki poziom odpłatności musi znajdować potwierdzenie w dokumentacji medycznej, w której winien znaleźć się wpis kodu choroby uprawniającej do danego poziomu odpłatności.

"Tymczasem z komunikatu wynika, że w sprawozdaniach dla NFZ lekarz taką poradę ma sprawozdawać przy użyciu kodów, które nie są powiązane z przysługującym tym pacjentom poziomami odpłatności. Takie rozwiązanie oznacza, że jedna porada będzie opisywana różnymi kodami ICD-10 - innym w dokumentacji medycznej i na recepcie, oraz innym w dokumentach sprawozdawczych dla Funduszu" - napisał prezes NRL.

Więcej: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze