NRL krytykuje zarządzenie dotyczące umów na świadczenia w sieci szpitali

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 08 kwietnia 2019 13:22

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku podjętym w miniony piątek (5 kwietnia) wyraziło stanowczy sprzeciw wobec trybu wydania zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - tzw. sieci szpitali.

NRL krytykuje zarządzenie dotyczące umów na świadczenia w sieci szpitali
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Jak podkreśla w swoim stanowisku NRL, samorząd lekarski nie został powiadomiony o treści projektu zarządzenia, co uniemożliwiło mu wyrażenie opinii. Jest to o tyle istotne, że podpisane zarządzenie zawiera regulacje budzące istotne wątpliwości i sprzeciw.

Zdaniem prezydium NRL niezrozumiałe jest objęcie w treści § 7 ust. 5 zarządzenia współczynnikiem korygującym szeregu procedur medycznych realizowanych w podmiotach zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ). Uzasadnienie zarządzenia nie wskazuje także, aby koszty realizacji procedur medycznych wykonywanych w szpitalach I oraz II poziomu zabezpieczania były wyższe, niż w szpitalach wyższych poziomów i wymagały w związku z powyższym objęcia szczególnym współczynnikiem korygującym w celu podwyższenia ich wyceny.

Jak przekonuje samorząd lekarski, takie rozwiązanie "w sposób nieuzasadniony dyskryminuje szpitale wyższych poziomów systemu, a zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw tworzenia systemu pieniądze powinny podążać za pacjentem, a przyjęte w opiniowanym zarządzeniu rozwiązania stoją w wyraźnej sprzeczności z tymi założeniami".

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim stanowisku domaga się przedstawienia szczegółowych danych finansowych uzasadniających zastosowanie takiego współczynnika korygującego, w szczególności danych opracowanych w tym zakresie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W przypadku braku takich danych Prezydium NRL oczekuje niezwłocznej nowelizacji zarządzenia w taki sposób, aby nie dyskryminowało szpitali wyższych stopni referencyjności.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum