NRL domaga się dostępu do raportu AOTMiT. Chodzi o wycenę leczenia zębów na NFZ

Autor: oprac. JJ • Źródło: Aut. EN, infodent24.pl16 grudnia 2021 10:00

Co ustalił AOTMiT w sprawie wyceny świadczeń stomatologicznych w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych nie wiadomo, bo AOTMiT nie chce ujawnić swojego raportu, jaki został przekazany do Ministerstwa Zdrowia. NRL domaga się jego udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej.

NRL domaga się dostępu do raportu AOTMiT. Chodzi o wycenę leczenia zębów na NFZ
NRL domaga się wglądu do raportu AOTMiT ws. wyceny świadczeń stomatologicznych. Fot. AdobeStock
  • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zakończyła 30 listopada prace nad wyceną części świadczeń leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych (chirurgiczne i periodontologiczne)
  • Choć prace AOTMiT nad wyceną tych świadczeń zakończyły się (uczestniczyła w nich także NRL), to Agencja nie chce przekazać raportu końcowego samorządowi lekarskiemu
  • Dotychczasowa wycena świadczeń chirurgicznych była na tyle zaniżona, że planowanymi na 2022 r. konkursami w tym zakresie lekarze dentyści mogą nie być zainteresowani

Co dalej z danymi zgromadzonymi przez AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zakończyła 30 listopada 2021 r. prace nad wyceną części świadczeń leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych (świadczenia chirurgiczne i periodontologiczne). Agencja gromadziła dane za okres I połowy 2021 r.

W pracach tych uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Mimo to AOTMiT nie udostępniła samorządowi lekarskiemu raportu z tych prac. Odmawia także udostępnienia nawet kluczowych danych pozyskanych podczas badania takich jak koszt godziny pracy lekarzy dentystów i personelu pomocniczego oraz koszt infrastruktury w przeliczeniu na jedno świadczenie.

AOTMiT nie dzieli się informacjami

25 listopada 2021 r. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do ministra zdrowia o zorganizowanie spotkania podsumowującego prace AOTMiT.

Wobec braku odpowiedzi na to pismo, 15 grudnia 2021 r. wystosowano do prezesa Agencji pismo z wnioskiem o udostępnienie raportu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jak wskazuje NRL właściwa wycena świadczeń chirurgicznych jest niezwykle ważna z uwagi na:

  • zupełne „oderwanie od realiów” wyceny niektórych świadczeń (np. ekstrakcja zęba ze znieczuleniem wyceniona na 30 zł) ;
  • planowane na 2022 r. konkursy o udzielanie świadczeń (placówki stomatologiczne, w warunkach postępującej drożyzny, w dużej części mogą nie zaakceptować niedostatecznej wyceny);
  • możliwość użycia danych dotyczących kosztów stałych oraz kosztów pracy przy wycenie następnych świadczeń.

Dlaczego AOTMiT powinna udostępniać informacje

Tryb prac AOTMiT jest zdefiniowany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy ustawy obligują agencję do publikacji projektu raportu, wobec którego przysługuje w ciągu siedmiu dni złożenie uwag.

NIL: Wniosek o udostępnienie raportu AOTMiT w trybie dostępu do inf. publicznej

Przedstawiciele AOTMiT tłumaczą, że badanie kosztów świadczeń stomatologicznych nie odbyło się w trybie taryfikacji (szczegółowo opisany w ustawie). Tymczasem zdaniem samorządu lekarskiego z ustaleń z 30 lipca 2021 r., w trakcie spotkania w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, wynika konieczność udostępnienia NRL tych danych, niezależnie od tego, że prawo dostępu do informacji publicznej nie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia!

Czytaj: Co się dzieje z wyceną świadczeń stomatologicznych

Czytaj: Wycena świadczeń: AOTMiT szuka pomocy u właścicieli lecznic stomatologicznych

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum