NIPiP: komunikat ze spotkania z RPO

Autor: NIPiP/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2017 14:19

Na stronie internetowej NiPiP opublikowana została informacja o przebiegu spotkania przedstawicieli Izby z komisją ekspertów ds. zdrowia w biurze RPO.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w osobach Wiceprezes Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes Ewy Janiuk i Sekretarz Joanny Walewander uczestniczyli w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu Komisji Ekspertów ds. Zdrowia w celu zdiagnozowania najważniejszych problemów tych grup zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa, oraz członkowie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia.

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar na spotkaniu i przedstawił dotychczasowe działania i interwencje dotyczące zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód, zwrócił uwagę na obciążenia wykonywanymi zadaniami, oraz nakładania nowych obowiązków zawodowych bez zapewnienia środków do ich realizacji.

Przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przytoczyli dane jakie zostały opublikowane w najnowszym raporcie NRPiP stan na 31 grudnia 2016 r. zwracając uwagę na liczbę absolwentów szkół wyższych, którzy kończąc wydziały pielęgniarstwa tylko niewielkim procencie podejmuje pracę w zawodzie.

W roku 2016 średnio na pięć tysięcy absolwentów w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych zarejestrowało się 3836 osób, a pracę w zawodzie podjęło 1157 osób.

Powodem, który zniechęca absolwentów do pracy w wyuczonym zawodzie są niskie płace, nadmiar trudnych obowiązków zawodowych w stosunku do liczby pielęgniarek i położnych na dyżurze, brak wytyczonej ścieżki kariery zawodowej i finansowej, zbyt duże obciążenie pracy czynnościami niemedycznymi, bardzo duża odpowiedzialność zawodowa.

Bardzo poważnym problemem dla polskiego społeczeństwa jest narastająca liczba pielęgniarek i położnych, które osiągną wiek emerytalny. W ciągu najbliższych czterech lat uprawnienia emerytalne nabędzie ok 46 tys. pielęgniarek i ponad 5 tys. położnych. Kolejne 4 lata to liczba prawie 47 tys. pielęgniarek i ponad 6 tys. położnych. Przy takim deficycie wykwalifikowanej kadry nie ma już zastępowalności pokoleń w tym zawodzie.

Brak wyliczenia faktycznych obsad pielęgniarskich i położniczych jest podstawą do intensywnych prac nad dostosowaniem prawnym do potrzeb i rzetelnego określenia norm zatrudnienia. Jednocześnie stale maleje liczba pielęgniarek w przeliczeniu na pacjenta. Według OECD w roku 2016 na 1000 pacjentów w Polsce przypadało 5,24 pielęgniarki w porównaniu do Szwajcarii, która posiada 17,56 pielęgniarki przy czym średnia wieku pielęgniarek wynosi 50 lat i ciągle rośnie, a tylko około 5% tej kadry to osoby w wielu do 30 lat.

Ponadto podnoszono kwestię bezpieczeństwa pacjentów gdzie podczas dyżurów na oddziale niejednokrotnie pielęgniarka lub położna ma pod opieką 30 i więcej pacjentów. Zapewne w związku z brakiem pielęgniarek i położnych dotkliwym problemem jest brak pomocy w wykonywaniu prostych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych czy czynności niemedycznych, które mogą wykonywać np. opiekunowie medyczni.

Jednocześnie z danych pozyskanych z NFZ wynika że pielęgniarki i położne zgłoszone są u dwóch i więcej pracodawców, i można przypuszczać, że gdyby pracowały tylko u jednego pracodawcy to system ochrony zdrowia byłby niewydolny w realizacji świadczeń zdrowotnych wymagających udziału pielęgniarki czy położnej.

Więcej: nipip.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum