NIPIP: należy podnieść prestiż zawodu pielęgniarki i położnej

Autor: NIPIP/Rynek Zdrowia • • 07 maja 2018 12:27

Konieczne jest właściwe zbudowanie prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej - oparte nie tylko na kompetencjach zawodowych, ale też godnych warunkach pracy i płacy. Takie postępowanie jest niezbędne także w celu poprawy liczby absolwentów wchodzących do systemu - obecnie to około 60 proc. - podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Na zdj. prezes NRPiP, Zofia Małas.

- Trzeba także zwiększyć liczbę absolwentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, do czego potrzebne są nie tylko godne warunki zatrudnienia, ale też należny szacunek społeczny - postuluje Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przesłanym komunikacie.

Jak dodaje, pielęgniarki i położne plasują się wysoko w rankingach zawodów zaufania publicznego, jednak nie przekłada się to na sposób postrzegania tych zawodów jako atrakcyjnych z punktu widzenia finansowego oraz prestiżowego. Zmiana systemu kształcenia przyczyniła się do zwiększenia prestiżu zawodowego i umożliwiła rozwój kariery naukowej. Ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych przez nadanie uprawnień do ordynacji leków i wystawiania recept ma pozytywny wpływ na postrzeganie tych zawodów, szczególnie przez pacjentów.

- Istotna jest edukacja na temat zawodów pielęgniarki i położnej zgodnie ze stanem faktycznym. Należy podkreślić, że są to profesje samodzielne, które są pełnoprawnym partnerem w zespołach terapeutycznych i pełnią wiodącą rolę w pielęgnowaniu i opiece nad pacjentem. Dodatkowo – z racji licznych obciążeń wnikających z charakteru pracy oraz wciąż niesatysfakcjonujących warunków pracy i płacy - trzeba zachęcać młodzież do podejmowania studiów i pracy w tych zawodach - mówi Małas.

Zachętą mogą być dodatkowe benefity, jak np. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych.

- Będziemy pracować w celu wdrożenia tych rozwiązań zgodnie z zapisami zawartymi w strategii dla pielęgniarstwa i położnictwa. W przeciwnym razie Polska nie utrzyma nawet status quo, którym jest współczynnik pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców na poziomie 5,2. Tymczasem powinniśmy dążyć do średniej UE, gdzie wskaźnik ten wynosi obecnie 9,4 - mówi Zofia Małas.

Czynnikiem zniechęcającym do kształcenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej, a następnie podejmowania zatrudnienia w tych zawodach jest poziom zarobków, który w ocenie społecznej uważany jest za zbyt niski. W związku z powyższym, w celu podniesienia swoich wynagrodzeń, pielęgniarki i położne podejmują zatrudnienie w innych podmiotach.

- Należy zmienić ten stan rzeczy, tak żeby pielęgniarki i położne dostawały należyte, godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Ponadto, podejmowanie dodatkowych działań, dotyczących m.in. ustalenia ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych czy zapewnienia oferty szkoleń dla kadry kierowniczej może przyczynić się do zapewnienia tym zawodom należytego miejsca w systemie - apeluje prezes NRPIP.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum