NIL o nowych przepisach dotyczących list oczekujących na świadczenia zdrowotne

Autor: NIL, MAK/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2019 16:57

W poniedziałek (24 czerwca) Naczelna Izba Lekarska opublikowała na swojej stronie informację przypominającą, że 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

NIL o nowych przepisach dotyczących list oczekujących na świadczenia zdrowotne
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekując na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018, 2429) dokonała zmian w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Naczelna Izba Lekarska przypomina, że:

1. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 4 świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny 10.00, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

2. Ta sama ustawa, z tą samą datą wejścia w życie, w znaczący sposób zmieniła sposób prowadzenia i sprawozdawania list oczekujących.  Listy oczekujących przestały być już częścią dokumentacji medycznej, gdyż weszły w skład większego dokumentu, jakim jest harmonogram świadczeń. Pomimo  wejścia w życie tego przepisu z dniem 1 lipca br., art. 11 omawianej ustawy zwolnił świadczeniodawców z prowadzenia harmonogramów do 31 grudnia br. oraz upoważnił ich do składania do końca 2019 r. raportów statystycznych zawierających zestaw danych określonych w dotychczasowym brzmieniu art. 23 ustawy o świadczeniach. Harmonogramom zostanie więc w terminie późniejszym  poświęcony odrębny komunikat.

NIL podaje, że “w związku jednak z mającym wejść w życie 1 lipca br. obowiązkiem sprawozdawania pierwszego wolnego terminu na każdy dzień roboczy Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje iż art. 23 ustawy o świadczeniach zawiera dodatkowo przepis ust.4a zezwalający dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażenie zgody na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy”.

- Samorząd lekarski uważa wprowadzone (...) ustawą z 6 grudnia 2018 r. obowiązki za zupełnie nieuzasadnione. NRL próbowała przekonać posłów Komisji Zdrowia do złagodzenia tych obostrzeń. Służył temu specjalny list do posłów Komisji Zdrowia oraz wystąpienie wiceprezesa NRL na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 5 grudnia ub.r. Niestety, ideę poszerzenia tych obowiązków poparły wszystkie kluby poselskie - przypomina NIL.

Szczegóły: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum