NIL: nie mamy jeszcze informacji ws. większych środków dla samorządu lekarskiego

Autor: MS/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2016 12:45

Jak informuje radio ZET, w tym roku na samorząd lekarski ma zostać przeznaczona kwota 16,5 mln zł, w tym 6,5 mln zł na bieżącą działalność naczelnej i okręgowych izb lekarskich. Pozostałe środki pokryją zaległości płatnicze wobec izb. NIL nie ma jeszcze oficjalnych informacji w tej sprawie.

NIL na razie nie potwierdza tej informacji Fot. NIL

Jak zauważa Radio Zet, dotacja dla Naczelnej Rady Lekarskiej zapisana w tegorocznym budżecie jest cztery razy wyższa niż w poprzednim. W latach 2011 - 2014 samorząd lekarski otrzymywał z budżetu rocznie 2 i pół miliona złotych. W 2015 r. minister Bartosz Arłukowicz podniósł dotację do 4 milionów złotych.

Informacji ws. większego finansowania nie potwierdza Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy NIL. W piśmie przesłanym portalowi rynekzdrowia.pl wyjaśnia, że Izba nie otrzymała pisma w tej sprawie i nie wie, jakie kwoty minister planuje zaproponować Naczelnej Izbie Lekarskiej i Okręgowym Izbom Lekarskim.

"Od lat samorząd lekarski domaga się od Ministra Zdrowia pełnej kwoty za czynności przejęte od administracji państwowej, a tymczasem pokrycie kosztów przez kolejnych ministrów za te działania to około 25 proc. Dlatego też niektóre izby lekarskie wystąpiły na drogę sądową o wypłatę należnych im środków i część z tych procesów jeszcze się toczy" - wyjaśnia Strzałkowska.

Podkreśla również, że czynności, za które izbom lekarskim należy się zapłata, są określone w ustawie o izbach lekarskich.

Należą do nich: prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

To także prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza.

"Środki za te czynności przekazywane są NIL i okręgowym izbom lekarskim w różnych kwotach na podstawie odrębnych umów, otrzymane kwoty są dołączane do budżetów i to każda izba decyduje o swojej gospodarce finansowej" - podsumowuje Strzałkowska.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum