NIL/Rynek Zdrowia | 05-12-2013 16:19

NIL: MZ odpowiada ws. niejasności dotyczących zawierania umów

Do biura NIL wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na pismo Macieja Hamankiewicza, prezesa NRL w sprawie niejasności dotyczących zawierania umów ze świadczeniodawcami.

Pismo prezesa Hamankiewicza dotyczyło niejasności dotyczących zawierania umów ze świadczeniodawcami i podjęcia działań legislacyjnych mających na celu skreślenie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia poinformował, że trwają analizy nad zasadnością modyfikacji art. 132 ust. 3 ustawy, jednakże nie została podjęta ostateczna decyzja co do wprowadzenia przedmiotowej zmiany.

Więcej: www.nil.org.pl