NFZ/Rynek Zdrowia | 16-01-2015 17:30

NFZ: zwiększanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2015 r.

Ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę ponad 723 mln zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl