NFZ/Rynek Zdrowia | 10-03-2021 07:30

NFZ: zmiany w sprawozdawaniu i rozliczaniu świadczeń w związku z COVID-19

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W zarządzeniu przywrócono obowiązujące do 8 marca 2021 r. produkty rozliczeniowe dot. teleporad Fot. Shutterstock

  • W zarządzeniu przywrócono obowiązujące do 8 marca 2021 r. produkty rozliczeniowe: teleporada lekarza udzielana za pośrednictwem platformy CeZ w godz. 8.00 - 18.00 w dni robocze
  • Teleporada pielęgniarki udzielana za pośrednictwem platformy CeZ 8.00 - 18.00 w dni robocze
  • Teleporada lekarza udzielana za pośrednictwem platformy CeZ w dni wolne od pracy oraz w godz. 18.01 - 7.59 w dni robocze
  • Teleporada pielęgniarki udzielana za pośrednictwem platformy CeZ w dni wolne od pracy oraz w godz. 18.01 - 7.59 w dni - dedykowane podmiotom wpisanym do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia ( 44/2021/DSOZ z dnia 9 marca) jest ono wynikiem polecenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przepisy zarządzenia dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej (będące przedmiotem regulacji) w zakresie teleporad, o których mowa w załączniku, udzielonych przez podmioty wpisane do wykazu stosuje się do dnia 31 marca 2021 r.

Więcej: nfz.gov.pl