NFZ/Rynek Zdrowia | 23-03-2011 11:57

NFZ: zmiany w rozliczaniu zrealizowanych świadczeń

Od 1 kwietnie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia nie będzie publikowany plik parametryzujący wraz z macierzą sumowania świadczeń oraz opis algorytmu grupera w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ nie będzie również udostępniał kalkulatora JGP. Niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania zrealizowanych świadczeń będą zawarte jak dotychczas w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Więcej: www.nfz.gov.pl