NFZ: zmiana pojęcia dotyczącego czasu oczekiwania na świadczenia

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 03 lutego 2010 11:30

Kolejki oczekujących zamieszczane na stronie internetowej Funduszu zamiast średniego przewidywanego określają średni rzeczywisty czas oczekiwania.

Jak poinformował Departament Świadczeniobiorców NZF, od 1 lutego 2010 r. w internetowym serwisie „Kolejki oczekujących” zamiast średniego przewidywanego czasu oczekiwania publikowany jest średni rzeczywisty czas oczekiwania.

Od 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 123, poz. 801), Fundusz nie pozyskuje od świadczeniodawców informacji o średnim przewidywanym czasie oczekiwania.

Serwis pozwala obecnie na wyszukanie informacji o liczbie osób oczekujących i średnich rzeczywistych czasach oczekiwania, w podziale na kategorie medyczne: „przypadki pilne” i „przypadki stabilne” do komórek organizacyjnych oraz na następujące procedury medyczne:

    * usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka),
    * zabiegi w zakresie soczewki (zaćma),
    * endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
    * rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
    * endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
    * rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Informacje o listach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej można znaleźć na NFZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum