NFZ/Rynek Zdrowia | 16-02-2021 14:15

NFZ: zarządzenie ws. kontroli prowadzonych przez Fundusz

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez NFZ.

Zmiany w przepisach umożliwiają wykorzystanie dotychczasowego trybu kontroli Fot. Archiwum

Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, wynika ono z konieczności dostosowania do przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112).

W art. 12 ww. ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), polegające na dodaniu do kompetencji kontrolnych NFZ możliwość przeprowadzenia kontroli realizacji świadczeń związanych z COVID-19, wraz z określeniem skutków finansowych tej kontroli w postaci zwrotu środków finansowych na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 61s ust. 5 ustawy.

Zmiany w przepisach umożliwiają wykorzystanie dotychczasowego trybu kontroli realizowanych przez NFZ do kontroli świadczeń tzw. covidowych i stanowią wyraz realizacji przepisu art. 61a ust. 5 ustawy o świadczeniach.

Więcej: nfz.gov.pl