NFZ: zarządzenie ws. czynności sprawdzających

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 16 stycznia 2020 13:02

W środę (15 stycznia) Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających. Regulacja przewiduje uporządkowanie w tym obszarze kwestii wymagających zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z ww. przepisami ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki.

Po dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji. W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę.

Więcej: nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum