NFZ/Rynek Zdrowia | 02-10-2014 14:21

NFZ: zarządzenie w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie określa szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposób przygotowania i składania ofert oraz składania środków odwoławczych.

Dokument wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/