NFZ: zarządzenie w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 15 listopada 2013 18:41

15 listopada br. Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ podpisała zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

Wprowadzone zmiany m.in. dotyczą: wprowadzenia w celu jednoznacznej oceny złożonych ofert definicji określających poszczególne specjalności lekarskie; możliwości dokonania przez świadczeniodawcę obniżenia o jeden wymaganej liczby zespołów personelu medycznego w godzinach 24.00-8.00 na obszarach zabezpieczenia R3 i R4; podjęcie przez świadczeniodawcę decyzji o obniżeniu liczby zespołów personelu medycznego nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń; określenia koniecznej liczby gabinetów lekarskich równej wymaganej liczbie lekarzy na danym obszarze zabezpieczenia.

Wprowadzenie tych zmian poprzedzone zostało analizą realizacji świadczeń w przeszłości oraz doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania konkursowego w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ w czerwcu br.

Więcej:  www.nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum