NFZ: zarządzenie dotyczące świadczeń odrębnie rozliczanych w ramach sieci szpitali

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia01 października 2021 09:14

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany mają charakter porządkujący. Wykaz zawiera 565 świadczeń odrębnie rozliczanych.

Fot. PTWP
  • Załącznik nr 1 do zarządzenia wymienia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
  • Świadczenia podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach kwoty zobowiązania w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • Zmiany w regulacji mają charakter porządkujący
  • Załącznik wymienia na wykazie 565 świadczeń odrębnie rozliczanych

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia - świadczenia odrębnie rozliczane

Jak podano w uzasadnieniu, zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 1. W zarządzeniu Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 80/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 148/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2021 r., załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Regulacje porządkujące. 565 świadczeń odrębnie rozliczanych

Zmiany w ww. regulacji mają charakter porządkujący.

W załączniku nr 1 ujednolicono nazwy zakresów świadczeń wynikających
z zarządzenia Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wymienia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Świadczenia podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach kwoty zobowiązania.

Załącznik wymienia na wykazie 565 świadczeń odrębnie rozliczanych.

Zarządzenie, uzasadnienie i załącznik do zarządzenia - dostępne w załącznikach pod tekstem.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum