NFZ/Rynek Zdrowia | 24-12-2014 12:01

NFZ: zarządzenia ws. umów w POZ oraz leczenia szpitalnego

Fundusz opublikował zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna - w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - oraz leczenie szpitalne.

NFZ przedstawił zarządzenie nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Opublikował również zarządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w zarządzeniu ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl