NFZ zapłaci więcej za rehabilitację. "Skorzysta pacjent i fizjoterapeuta"

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ12 stycznia 2022 12:42

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie nowych wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. - Nowe produkty rozliczeniowe, zgodnie z propozycją, zostały oparte o czas pracy fizjoterapeuty, a nie wycenę konkretnych procedur - tłumaczy NFZ. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 roku.

Jest zarządzenie NFZ w sprawie nowych wycen dla fizjoterapii Fot. Shutterstock
  • Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie nowych wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej
  • Jak informuje Fundusz zarządzenie wprowadza rozwiązania „polegające na odejściu od płacenia za procedurę, pozostawiając większą swobodę terapeuty w wyborze realizowanych procedur fizjoterapeutycznych”
  • Zakłada również uproszczony katalog zabiegów rehabilitacyjnych, co ma dać większą swobodę terapeuty w wyborze procedur fizjoterapeutycznych
  • Zmiany w rehabilitacji zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. Jak przekonuje NFZ skorzystają na nich zarówno pacjenci, jak i fizjoterapeuci

NFZ zapłaci więcej za rehabilitację

Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza nowe zasady rozliczania świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, gdzie - jak podkreśla Fundusz - czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem, jest podstawowym czynnikiem wyceny świadczeń rehabilitacyjnych.

- Dzięki tej zmianie fizjoterapeuta będzie mógł elastycznie zmieniać prowadzoną terapię, aby ta była jak najlepiej dopasowana do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta, a w rezultacie przebieg rehabilitacji przyniósł najlepsze efekt - przekonuje NFZ.

- Zaproponowana zmiana konstrukcji stanowi uniwersalną metodę umożliwiającą tworzenie dowolnych konfiguracji udzielania świadczeń w zależności od potrzeby pacjentów. Dodatkowo, zmniejszenie liczby produktów rozliczeniowych przyczyni się do uproszczenia systemu sprawozdawczego – dodaje Fundusz w uzasadnieniu do zarządzenia.

Uproszczony katalog zabiegów rehabilitacyjnych ma dać większą swobodę terapeuty w wyborze procedur fizjoterapeutycznych. - Rehabilitant może dowolnie pakietować zabiegi, aby uzyskać najlepsze wyniki terapii dla pacjenta - uściśla NFZ.

Nowe wyceny oparte o czas pracy fizjoterapeuty

Jak wskazuje zmiany są spójne z „założeniami przedstawicieli środowiska fizjoterapeutycznego współpracującego w ramach konsultacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)”.

Z kole i w wycenach świadczeń przygotowanych przez AOTMiT, "uwzględniona została stawka godzinowa pracy fizjoterapeuty stanowiąca pochodną aktualnych danych finansowo-księgowych przekazanych przez świadczeniodawców".

Nowe wyceny NFZ.jpg
Nowe wyceny NFZ.jpg

Zmiany wycen dla wizyty fizjoterapeutycznych

- Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim grupowania zabiegów fizjoterapeutycznych. Nowy mechanizm rozliczania świadczeń w fizjoterapii domowej pozwala na urealnienie sprawozdawczości oraz finansowania w tym obszarze poprzez zniwelowanie dotychczasowego wielokrotnego rozliczania kosztów dojazdu w przypadku świadczeniobiorców przebywających pod jednym adresem zamieszkania – wskazuje Fundusz.

Ponadto, „wprowadzono zmianę wyceny dla nowo zdefiniowanych produktów rozliczeniowych określonych w załączniku 1m oraz z uwagi na fakt, iż wizyta fizjoterapeutyczna jest elementem procesu leczenia w ramach świadczeń fizjoterapeutycznych, zmianę wyceny produktów rozliczeniowych określonych w załączniku 1n:

  • wizyta fizjoterapeutyczna,
  • wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych,
  • wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Nowe wyceny będą obowiązywały od 1 lutego 

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia zarządzenie zacznie obowiązywać od 1 lutego 2022 roku.

- Wejście w życie zarządzenia oznacza zwiększenie środków na fizjoterapię ambulatoryjną i domową o ok. 213 mln zł. Oznacza to zwiększenie wartości już zawartych umów oraz liczby punktów rozliczeniowych. W efekcie liczba zakontraktowanych świadczeń wzrośnie, a pacjent szybciej dostanie się na rehabilitację - tłumaczy NFZ.

Również od 1 lutego ma nastąpić "podwyżka ceny punktu w rehabilitacji dziennej i stacjonarnej oraz spłaszczenie różnic między ceną za punkt w poszczególnych województwach, co było wielokrotnie postulowane przez świadczeniodawców". Na realizację tego zadania NFZ zamierza przeznaczyć dodatkowe 100 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum