NFZ: wycena hemodializ korzystna dla świadczeniodawców

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 20 grudnia 2010 21:19

NFZ dokonał analizy kosztów hemodializy. Według Funduszu koszt tego zabiegu to 400,32 zł. Oddziały wojewódzkie NFZ proponują jednak na 2011 rok niezmienioną cenę jednostkową na poziomie 414,00 zł.

Uwzględnia to poziom inflacji, umożliwia podniesienie standardu opieki, np. poprzez rezygnację z wielorazowych dializatorów oraz pozwala na zachowanie trendu polegającego na unowocześnieniu i doposażeniu publicznych stacji dializ, widocznego w niektórych regionach.

W II połowie 2010 roku za jeden zabieg hemodializy Narodowy Fundusz Zdrowia płacił 414,00 zł. We wrześniu i październiku br. sporządzono ponowną wycenę tych zabiegów, uwzględniającą realnie ponoszone koszty związane z udzielaniem świadczeń i funkcjonowaniem placówki. Wycena została dokonana w oparciu o metodologię opracowaną przez powołany przez Prezesa NFZ Zespół ds. Hemodializoterapii. Jako modelową przyjęto w niej stację dializ posiadającą 13 stanowisk dializacyjnych, która pracuje w trybie trzyzmianowym przez 6 dni w tygodniu i wykonuje w ciągu roku przeciętnie 9 600 hemodializ 62 pacjentom.

Do kalkulacji przyjęto ceny średnie z przeprowadzonych przetargów oraz średnie ceny leków i materiałów medycznych. Były one o co najmniej kilka, kilkanaście procent wyższe od cen minimalnych (w przypadku dializatorów przyjęta cena średnia była wyższa od najniższej aż o 54 proc.).

W bieżącym roku średnia cena kompletu linii krwi wyniosła 10,24 zł, to jest o 17,2 proc. więcej niż w roku 2009. Średnia cena dializatora kształtowała się na poziomie 31,83 zł, to jest o 17,7 proc. mniej niż średnia cena uzyskiwana w 2009 r. W przypadku leków czynników stymulujących erytropoezę przyjęto uśrednioną cenę erytropoetyny i darbepoetyny, która była także o około 8,5 proc. wyższa od średniej ceny samej erytropoetyny. Istotny wzrost cen heparyny niefrakcjonowanej (o ponad 100 proc. w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego) został już wcześniejszej uwzględniony w kalkulacji, a zapowiadany w 2011 kolejny wzrost ceny (o około 26 proc.), spowoduje wzrost kosztu jednego zabiegu hemodializy o około 0,93 zł.

Dokonano także ponownej kalkulacji kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, w rezultacie której przyjęto koszty wyższe o 7,8 proc. niż w roku poprzednim. Koszty osobowe w przeliczeniu na modelową dializę wyniosą 129,61 zł. Pomimo niższej niż w 2009 roku ceny za wywóz i utylizację 1 kg odpadów medycznych (1,79 zł) zdecydowano o pozostawieniu w kalkulacji ceny z roku 2009.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum