NFZ/Rynek Zdrowia | 21-10-2013 11:56

NFZ wybrał biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego NFZ za 2013 r

Narodowy Fundusz Zdrowia podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Funduszu za 2013 r.

Jak podaje NFZ, Rada NFZ po zapoznaniu się z czynnościami zastępcy prezesa NFZ ds. finansowych i Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego NFZ za 2013 r. oraz po rozpatrzeniu przedstawionej w dniu 10 października 2013 r. propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrała ofertę złożoną przez firmę Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105.

Więcej: www.nfz.gov.pl