NFZ/Rynek Zdrowia | 16-01-2015 16:44

NFZ ws. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Opublikowano zarządzenie nr 5/2015/Dsoz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2015 r. nt. kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmienia ono treść załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tabeli nr 10 ”Rehabilitacja lecznicza”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Czytaj: www.nfz.gov.pl