NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne. Jest zmiana zarządzenia

Autor: oprac. IB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia23 czerwca 2021 18:53

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu ws. zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne. Jest zmiana zarządzenia
NFZ opublikował zarządzenie prezesa Funduszu w tej sprawie Fot. Archiwum
  • Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany są korzystne dla świadczeniodawców - ocenia NFZ
  • Zmiany zwiększają spektrum osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - wskazuje NFZ
  • Wymóg obycia co najmniej dwuletniego stażu pracy przedłoży się na zapewnienie odpowiedniej jakości udzielania świadczeń w ww. zakresie z zachowaniem należytej staranności - zaznacza Fundusz

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzaniem umożliwiają realizację świadczeń opieki zdrowotnej „Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie” również przez osobę posiadającą ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Dwuletni staż pracy

Określona została ona w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 1269). Osoby te powinny też posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany są korzystne dla świadczeniodawców, bowiem zwiększają spektrum osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ponadto, wymóg obycia co najmniej dwuletniego stażu pracy przedłoży się na zapewnienie odpowiedniej jakości udzielania świadczeń w ww. zakresie z zachowaniem należytej staranności.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń

W związku z powyższym, zmianie uległ załącznik do zarządzenia określający warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia (załącznik nr 7).

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. Uwagi do projektu dotyczące wymaganego stażu pracy zgłosiła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED. Nie zostały one uwzględnione.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 dotyczącego poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum