NFZ/Rynek Zdrowia | 27-09-2019 12:45

NFZ ws. umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ z 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Fot. Archiwum

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zarządzenie wprowadza następujące zmiany:   
1) w § 7 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
''6. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,04.

7. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania  produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.

8. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

1) trzeciego stopnia,

2) ogólnopolskiego

3) onkologicznego

4) pediatrycznego

5) pulmonologicznego

- w przypadku sprawozdawania produktów określonych w załączniku nr 3 do  zarządzenia - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.”;

2) dodaje się załącznik nr 3 do zarządzenia w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia''.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Więcej: nfz.gov.pl