NFZ ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 31 lipca 2019 12:54

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej zarządzenie prezesa Funduszu z 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak podaj płatnik, zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), a także zapewnienia dostępu do leków stosowanych w ramach chemioterapii, a czasowo niedostępnych na terytorium Polski oraz z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in.:
1) nadania nowego brzmienia § 12 ust. 2, w celu dostosowania go do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

2) nadania nowego brzmienia § 22 ust. 3 w zakresie wprowadzenia do wyliczenia, w celu dostosowania do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

3) nadania nowego brzmienia § 22 ust. 3 pkt 3 lit. d, w celu dostosowania do przepisów zarządzenia Prezesa NFZ wsprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;

4) załącznika 1j do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń wspomagających i polega na zmianie nazwy świadczenia 5.08.05.0000046, zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;

5) załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

Minister Zdrowia w piśmie z dnia 26.06.2019 r. poinformował o konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze