NFZ/Rynek Zdrowia | 16-12-2013 20:11

NFZ ws. umów na rehabilitację leczniczą

Opublikowano zarządzenie nr 80/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia i zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Więcej: www.nfz.gov.pl