NFZ ws. sprawozdania z nieprawidłowości zgłoszonych przez pacjentów

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 14 lipca 2020 14:17

We wtorek (14 lipca) Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w IV kwartale 2019 r.

NFZ ws. sprawozdania z nieprawidłowości zgłoszonych przez pacjentów
Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili Fot. Archiwum

Z danych przekazanych z OW NFZ za 2019 r. wynika, że wpłynęło łącznie 1 013 zgłoszeń o nieprawidłowościach1, zakończono 783 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania pozostało 215 postępowań, 15 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ.

Z 783 zakończonych postępowań, merytorycznie zakończono 743 zgłoszeń, z czego 414 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 55,72 proc. spraw zakończonych merytorycznie, tj. 52,87% wszystkich spraw zakończonych.

Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 239 391,86 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;

Odzyskano kwotę 29 718,87 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 33 486,72 zł;.

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili - 796 zgłoszonych nieprawidłowości. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, refundacja leków oraz rehabilitacja lecznicza.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum