NFZ/Rynek Zdrowia | 20-03-2015 21:28

NFZ ws. sprawozdania z działalności Funduszu za IV kwartał 2014 r

Fundusz poinformował, że Rada NFZ, po rozpatrzeniu wniosku prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 roku", przyjęła okresowe sprawozdanie z działalności NFZ za IV kwartał 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Więcej: www.nfz.gov.pl