NFZ/Rynek Zdrowia | 06-05-2015 13:35

NFZ ws. rozliczania leków

Przy rozliczaniu leków stosowanych w umowach w rodzaju Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia, NFZ zaleca ścisłe stosowanie się do wydanych przez Ministra Zdrowia decyzji o refundacji poszczególnych leków.

NFZ  informuje, że ustalanie taryfy za jednostkę danego leku jest wynikiem ilorazu wartości opakowania danego leku i ilości substancji czynnej w nim zawartej, przy czym należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy wyliczona taryfa stanowi np. liczbę 22,65539 tj. zawiera więcej niż 4 miejsca po przecinku to jej zaokrąglenie spowoduje przekroczenie wartości taryfy z decyzji refundacyjnej.

Tym samym celem rozliczenia omawianych świadczeń niezbędne jest wskazanie taryfy opartej na systemie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku tj. np. 22,6553.

Więcej: www.nfz.gov.pl