NFZ ws. regulaminu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia GPA i MPA

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 12 kwietnia 2016 18:29

NFZ opublikował na swojej stronie Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Regulamin został zatwierdzony 25 marca 2016 r. przez Prezesa NFZ. Opracowano go w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.42) oraz zarządzeniem Nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Jak wynika z regulaminu, Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia "Kwalifikacja do Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)", zwanym dalej "Jednostką Koordynującą".

W skład multidyscyplinamego Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści z zakresu reumatologii, chorób płuc, immunologii i nefrologii, a w posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia - przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także w roli obserwatorów bez prawa głosu - przedstawiciele Jednostki Koordynującej.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum