NFZ/Rynek Zdrowia | 18-09-2014 18:03

NFZ ws. projektu dot. zawierania umów na lecznictwo uzdrowiskowe

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Opublikowany projekt określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 2 października 2014 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl