NFZ ws. pilotażu kompleksowej opieki dla pacjentów z SM

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 16 lipca 2019 18:09

Na stronie NFZ opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ z 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM.

NFZ ws. pilotażu kompleksowej opieki dla pacjentów z SM
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Celem pilotażu jest zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów terapii pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM), w tym: ograniczania występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych, oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym poprzez zmianę sposobu organizacji udzielania świadczeń i objęcie kompleksową opieką świadczeniobiorców z SM według rozpoznań ICD-10, z umiarkowanym stopniem niesprawności (EDSS w skali 4.0-6.5 punktów).

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

Kompleksowa opieka nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) obejmuje: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz, w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji.

Celem terapeutycznym kompleksowej opieki jest stłumienie aktywności choroby - hamowanie jej postępu, ograniczanie występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym, w szczególności poprzez:

- diagnostykę, w tym m.in. weryfikację rozpoznania stwardnienia rozsianego (SM), weryfikację rozpoznania rzutu choroby, kontrolne badania rezonansu magnetycznego (RM) mózgowia lub rdzenia kręgowego bez kontrastu lub z kontrastem;

- terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi - u chorych z objawami znacznej spastyczności - zapewnienie dostępu do leczenia pompą baklofenową, u chorych z objawami pęcherza neurogennego - zapewnienie dostępu do Programu Lekowego B.73. - Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza ICD-10N31;-

- ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (dostęp do lekarzy specjalistów);

- kompleksową rehabilitację leczniczą;

- opiekę z zakresu psychologii i psychiatrii;

- współpracę z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

KOSM skoordynowana przez jeden ośrodek koordynujący realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych lub podmiotach współpracujących w szczególności na podstawie umowy o podwykonawstwo. Ośrodek koordynujący obowiązany jest do opracowania schematu organizacyjnego koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym. Schemat ten wymaga akceptacji Oddziału Funduszu.

Realizacja i finansowanie pilotażu odbywa się na podstawie umowy zawieranej między realizatorem pilotażu a dyrektorem Oddziału Funduszu.

Więcej: nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze