NFZ ws. leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 19 listopada 2013 20:26

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie z dnia 19 listopada, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 i 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum