NFZ w sprawie zmiany planu finansowego na 2014 r.

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 15 grudnia 2014 17:33

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej zarządzenie prezesa NFZ ws. zmiany planu finansowego Funduszu na 2014 r.


NFZ w sprawie zmiany planu finansowego na 2014 r.
Fot. NFZ

Jak podał Fundusz, w planie finansowym NFZ na 2014 r., zatwierdzonym przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu 24 czerwca 2014 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną mianem "rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków" o 305.934 tys. zł, zmniejsza się także kwotę określoną "pozostałe koszty" o 381 tys. zł.

Zwiększa się natomiast kwotę określoną jako "rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej" o 305.934 tys zł oraz kwotę określoną w pozycji "Koszty administracyjne" o 381 tys. zł.

Zwiększeniu ulega także kwota dotycząca "ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń" o 60 tys. zł oraz kwota określona w pozycji "składki na Fundusz Pracy" o 8 tys.zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum