NFZ uruchamia nowy portal z danymi. Będą porównania placówek, monity, raporty, zestawienia...

Autor: JW/Rynek Zdrowia • • 28 czerwca 2019 11:36

Jak podała Centrala NFZ, dziś (28 czerwca) pod adresem zdrowedane.nfz.gov.pl Fundusz ma udostępnić nowy portal z danymi. Jedną z istotniejszych funkcji narzędzia ma być wsparcie pacjentów w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia czy umożliwienie podejmowania decyzji co do miejsca leczenia w oparciu o zweryfikowane informacje.

NFZ uruchamia nowy portal z danymi. Będą porównania placówek, monity, raporty, zestawienia...

"Dopinamy już ostatnie szczegóły! Informacja liczbowa o systemie ochrony zdrowia w jednym miejscu + porównywarka świadczeniodawców pod kątem wybranych parametrów" - napisał w środę (26 czerwca) na Twitterze Adam Niedzielski, zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych.

Dzień później, 27 czerwca, Centrala NFZ doprecyzowała, że w portalu będzie można znaleźć m.in. wyniki monitorowania zmian w sekcji JGP "Choroby dzieci" oraz interaktywną wersję "Chorób narządu wzroku".

Portal jest już widoczny, ale...
W piątek, 28 czerwca, NFZ poinformowało nas, że portal będzie uruchamiany jeszcze tego samego dnia. Póki co (stan na godz. 18.) nie widać jeszcze jego pełnej funkcjonalności - np. w zakładce porównanie placówek mamy tylko chirurgiczne leczenie nowotworów.

8 maja br., podczas debaty "Wspólnie dla Zdrowia" w Białymstoku, Adam Niedzielski zapowiedział, że w pierwszym etapie w portalu przedstawiane będę takie dane, jak: liczba zabiegów; średni czas pobytu pacjenta w szpitalu; ponowne hospitalizacje. Na początek internetowa "porównywarka" miała objąć okulistykę i operacyjne leczenie nowotworów.

Portal ma cztery zakładki. W części „Porównanie placówek” ma się znaleźć wiedza o funkcjonowaniu świadczeniodawców (poradni, szpitali). "Prosty sposób prezentowania wskaźników ma służyć wzrostowi świadomości przede wszystkim pacjentów, ale i lekarzy, urzędników czy menedżerów, oraz ułatwiać im podejmowanie decyzji. (...) Niewątpliwie jednak udostępnienie tych informacji będzie służyło uporządkowaniu dyskusji, w szczególności w części dotyczącej jakości udzielanych świadczeń " - informuje nas NFZ.

Na razie NFZ przygotował wskaźniki dotyczące wybranych nowotworów. Podstawowymi mają być liczba zabiegów i średni czas trwania hospitalizacji.

Dział „Monitorowanie” będzie poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej. Mają tu się znaleźć raporty, w których zaprezentowano kluczowe zmienne z punktu widzenia poszczególnych obszarów. "Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu Porównanie placówek, w którym wybrane wskaźniki prezentowane są w formie interaktywnej do poziomu świadczeniodawców" - pisze NFZ.

Kolejny dział, „Raporty”, ma być poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych NFZ. Znajdą się w nim raporty okolicznościowe (jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu, np. raport NFZ o zdrowiu, nadciśnienie tętnicze); raporty monitorujące (opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, np. raport choroby narządu wzroku); raporty cykliczne (powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze, np. raport analiza hospitalizacji.

W dziale „Zestawienia” prezentowane będą dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji.

"Liczymy, że te zestawienia okażą się użyteczne również dla innych odbiorców" - zaznacza Fundusz.

Krok we właściwą stronę, ale może wywołać burzę
Jerzy Gryglewicz, ekspert w Instytucie Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, komentując w rozmowie z Rynkiem Zdrowia plan uruchomienia takiego portalu, przypomina, że "na szczęście mamy już wolny wybór świadczeniodawców", a odejście od tzw. rejonizacji jest jednym z większych osiągnięć systemu ubezpieczeniowego.

- Dlatego dane dotyczące m.in. średniego pobytu w szpitalu, liczby rehospitalizacji oraz wykonywanych zabiegów w poszczególnych ośrodkach, powinny być dostępne dla pacjentów. Zresztą takie informacje są bardzo potrzebne także płatnikowi, który po ich analizie powinien premiować placówki, które osiągają dobre wyniki leczenia. Jest to zgodne z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia, aby wreszcie odpowiednio doceniać jakość - podkreśla ekspert.

Dodaje, że obecnie ośrodki leczące bardzo dobrze, a także sprawne organizacyjnie, w żaden sposób nie są za to nagradzane. - Czas pobytu pacjenta w szpitalu jest bardzo istotnym parametrem. Zbyt długie okresy hospitalizacji mogą bowiem być jednym z sygnałów świadczących o tym, że w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego doszło do zdarzeń niepożądanych, na przykład zakażeń wewnątrzszpitalnych - zaznacza Jerzy Gryglewicz.

W wywiadzie dla "Menedżera Zdrowia" Adam Niedzielski przyznaje, że spodziewa się "krytyki i burzliwych dyskusji" na temat portalu z danymi o wynikach osiąganych przez szpitale. Fundusz uznał jednak, że projekt ruszy, a ewentualne modyfikowanie wskaźników następować będzie w efekcie prowadzonych dyskusji, na konkretnych, opublikowanych przykładach. Wiceprezes NFZ podkreślał w wywiadzie, że w przeciwnym przypadku "groziłoby niekończące się odwlekanie publikacji tego typu danych".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum