NFZ ułatwia świadczeniodawcom rozliczanie kontraktów za styczeń 2013 r.

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 31 stycznia 2013 18:16

W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 roku NFZ umożliwia, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.

NFZ ułatwia świadczeniodawcom rozliczanie kontraktów za styczeń 2013 r.
Jak informuje NFZ, w okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy, złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach, zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

- liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
- cenę jednostki rozliczeniowej,
- wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) - oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany czasowo uproszczony system rozliczeń.

Powyższy wyjątek Fundusz wprowadza, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez NFZ w listopadzie 2012 r.

Jednocześnie NFZ oczekuje dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych, w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum